ข่าวใหม่

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

ด่วน! ขยายเวลาสมัคร "กองทุนสตรีฯ" ไม่มีกำหนดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขยายเวลารับสมัครลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยไม่มีการปิดรับสมัคร


นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 และกำหนดให้มีการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 – 31 มีนาคม 2555 นั้น

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงวัตถุประสงค์การรับสมัครลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึง มีการขยายการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุน สำหรับสตรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีสิทธิจะสมัครได้ต่อเนื่องตลอดไป โดยไม่มีการปิดรับสมัคร โดยให้ยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ซึ่งสตรีที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว จะมีสิทธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 ตามที่กำหนด

สำหรับ คุณสมบัติของสตรีที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้องเป็นสตรีอายุ 15 ปีขึ้นไป , มีสัญชาติไทย , มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ,เป็นสมาชิกประเภทกลุ่มหรือองค์กรสตรี ที่ดำเนินงานในการดูแลหรือช่วยเหลือสตรี ,ต้องมีสำนักงานอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือในจังหวัดที่ขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกgo6tv

About ""

กุ้งอินเตอร์,kunginter news ขอบคุณ แหล่งข่าว Voicetv มติชน,ข่าวสด,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,ประชา ไท,ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,กระปุกดอทคอม newsplus iSnapNationPhoto ฯลฯ และแหล่งข่าว ที่มารูปภาพประกอบ วีดีโอคลิป ทุกท่าน.
 
Copyright © 2013 kunginternews
Design by FBTemplates | BTT