ข่าวใหม่

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย
รายชื่อผู้สมัครบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่นำมายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเปิดรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง


รายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
3.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
4.นายเสนาะ เทียนทอง
5.พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี
8.นายจตุพร พรหมพันธ์
9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
11.พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก
12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
13.นายบัญฑูรย์ สุภัควณิช
14.พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย
15.นายสันติ พร้อมพัฒน์
16.พลตำรวจเอกวิรุฬห์ ฟื้นแสน
17.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
18.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
19.นายเหวง โตจิราการ
20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
22.นายวัฒนา เมืองสุข
23.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
24.นายนิติภูมิ นวรัตน์
25.นางสาวภูวนิดา คุณผลิน
26.นายสุนัย จุลพงศธร
27.นางรพิพรรณ พงษ์เรืองรอง
28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร
29.นายอัสนี เชิดชัย
30.นางสาวสุณีย์ เหลือวิจิตร
31.พันตรีอณันย์ วัชโรทัย
32 .นายวิรัช รัตนเศรษฐ
33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์
35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
37.นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
38.นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
39.นายสมมพล เกยุราพันธ์
40.นายพงศกร อรรณนพพร
41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
42.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
44.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล
46.นายวิภูแถลง พัฒนาภูมิไท
47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
48.นายพายัพ ชินวัตร
49.นางรังสิมา เจริญศิริ
50.รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติรินทร์
51. นายกานต์ กัลป์ตินันท์
52.นายธนิก มาศรีพิทักษ์
53.นายพิชิต ชื่นบาน
54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง
55.นายนิยม วรปัญญา
56.นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก
57.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
58.นายเวียง วรเชษฐ์
59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
60.นายวิเชียร ขาวขำ
61.นายประวัฒน์ อุตตะโมต
62.นายดนุพร ปุณณกันต์
63.นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
64.นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์
65.นาายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
66.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
67.นายชวลิต วิชยสุทธิ์
68.นายธนวัชชัย สุทธิบงกช
69.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
70.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
71..นางมาลินี อินแตร
72.นายชินวัฒมน์ หาบุญพาด
73 .นายเอกธนัช อินทร์รอด
74 .นายถิรชัย วุฒิธรรม
75 .นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
76 .นารยอับดุลเร๊าะมาน อับดุลสมัด
77 .นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
78 .นายกมล บันไดเพชร
79 .นางฉวีวรรณ คลังแสง
80 .นายโสภณ เพชรสว่าง
81. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
82 .นายสถีรพร นาคสุข
83.นาย ประแสง มงคลศิริ
84 .นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์
85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
86 .นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
87 .นายสุรชัย เบ้าจรรยา
88 .นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์
89 .นายธนาธร โล่ห์สุนทร
90 .พลตำรวจตรีธวัช บุญเฟื่อง
91 .พลตำรวจตรีไพฑูรย์ เชิดมณี
92 .นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ
93 .นายประสพ บุษราคัม
94 .นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์
95 .นายปิยะ อังกินันท์
96 .นางปทิดา ตันติรัตนานนท์
97 .นายประเกียรติ นาสิมมา
98 .นายยุทธพงษ์ แสงศรี
99 .นายวิบูลย์ แช่มชื่น
100. ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ
101. นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์
102 .นายสมบัติ เมทะนี
103 .นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
104 .นายถนอม สมผล
105 .นายธนกฤต ชะเอมน้อย
106 .นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
107 .นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
108 .นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
109 .นายสุเทพ ลายทอง
110 .พลตำรวจตรีเกษม รัตนสุนทร
111 .นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์
112 .นายสอน ประชามอญ
113 .นายวัลลภ สุปริยศิลป์
114 .นายเรวัด สิรินุกุล
115 .นายพิทยา พุกกะมาน
116 .นางพรรณี แสงสันต์
117 .นายกล่ำคาน ปาทาน
118 .นายไชรัตน์ ไทยเจียมอารีย์
119 .นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ?
120 .นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ
121 .นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
122 .นายชาญยุทธ เองตระกูล
123 .พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี
124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์
125.นางนลินี ทวีสิน 

About ""

กุ้งอินเตอร์,kunginter news ขอบคุณ แหล่งข่าว Voicetv มติชน,ข่าวสด,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,ประชา ไท,ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,กระปุกดอทคอม newsplus iSnapNationPhoto ฯลฯ และแหล่งข่าว ที่มารูปภาพประกอบ วีดีโอคลิป ทุกท่าน.

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2013 kunginternews
Design by FBTemplates | BTT